- Kauba tagastamine -

Taganemisõigus

Ostjal on õigus tagastada sooritatud ost 14 kalendripäeva jooksul arvates kauba kättesaamisest.

Taganemise kord

2.1 Ostja peab alla laadima ja täitma tagastamise avalduse. Pärast avalduse täitmist tuleb see allkirjastada digitaalselt (oma ID-kaardiga). Kui digitaalallkirjastamise võimalus puudub, siis tuleb avaldus välja trükkida, täita kirjalikult ja pärast saata Kaupmehe aadressile info@organicsymphony.eu manusena, lisades kirjale kauba ja pakendi foto. Kaupmees jätab endale õiguse nõuda lisafotosid tagastamisele kuuluvast kaubast.

2.2 Peale avalduse läbivaatamist ja nõude rahuldamist annab Kaupmees Ostjale juhised, kuhu ja kuidas peab toote tagastama.

2.3 Kaupmees tagastab Ostjale raha täisulatuses tagastamisavalduses määratud pangakontole mitte hiljemalt kui 14 päeva jooksul alates kauba jõudmisest Kaupmeheni.

Tagastamisega seotud nõuded

Tagastatav toode peab olema rikkumata, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Kaubal peavad alles olema kõik originaalkleebised ja sildid. Kauba pakend võib olla nähtavalt avatud ainult juhul, kui teistmoodi ei oleks olnud võimalik kaubaga tutvuda. Kauba tagastamisõiguse kasutamiseks peab Ostja tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastama toote koos pakendiga. Pakendist välja võetud toote tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.

Kaupmees ei võta vastu, töötle ega vaheta pakke, millel on märge "Tagastada saatjale".

Tagastamisega seotud kulud

Kauba tagastamisel on Ostja kohustatud toimetama tagastatava kauba Kaupmehele 14 päeva jooksul alates tellimusest taganemisest ja toote tagastamise sooviteate Kaupmeheni jõudmisest. Kõik tagastamisega seotud kulud kannab Ostja.

Taganemisõiguse erandid

14-päevane tagastamisõigus ei kehti kaubale, mis on valmistatud Ostja isiklikke vajadusi arvestades; asjadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada; toodetele, mida on kasutatud; kui on rikutud toote kasutusjuhendis märgitud reegleid või kasutustingimusi, kui toodet on kasutatud mittesihipäraselt; kaubale, mis on kiiresti riknev või vananev; suletud pakendiga asjadele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel; kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud (nt kosmeetika, suu- ja suuhügieenitoodet, pesu ja bikiinid). Kui Ostja ei ole ostetud kaubaga rahul, 14-päevane tagastamisõigus kehtib ainult juhul, kui toode on kasutamata ja pakend on avamata.

Eriliste sooduspakkumiste (nt 2+1 tasuta, 3+2 tasuta, 1+1 tasuta, 1=2, 2=3, 3=5 ja nii edasi) alusel ostetud kaupade eest raha ei tagastata, kui klient on selle sooduspakkumise vähemalt üht toodet avanud või kasutanud. Samuti ei tagasta müüja nende sooduskampaaniate raames ostetud avamata ja kasutamata toodete jääkväärtust.

Tagastamise nõuetele mittevastav kaup

Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta toodud tingimustele, siis raha Ostjale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Kaupmehele juurde hoiule. Hoiustamise või Ostjale toote tagastamisega seotud kulud katab Ostja.

Kui pärast tagastamist avastatakse, et kaubal on ilmsed kasutusjäljed, on mittetäielik, visuaalsete puudustega, rikkis, remonti vajav vms, jätab müüja endale õiguse tagastada kliendile mitte kauba täishinna, vaid ainult selle osa, mis müüja hinnangul on õiglane, kuid mitte rohkem kui 50% kauba algväärtusest.

Vaidluste lahendamine

Kui tekivad vaidlused, siis Kaupmees tellib tagastatud kaubale sõltumatu ekspertiisi ning juhul kui selle käigus selgub, et tegemist on defektse kaubaga, siis on Ostjal õigus saada tasuta asenduskaup. Defektse toote eest raha ei tagastata. Kui ekspertiisi käigus selgub, et tegemist ei olnud defektse tootega, vaid toote kasutamisel rikuti kasutus- ja hooldustingimusi, siis ei ole Kaupmehel kohustust toodet tasuta asendada ning Ostja kohustub tasuma ekspertiisi kulud. Kauba tagastamisega kaasnevad kulud kannab Ostja.